Tin tức

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội 9 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh,Quảng Bình,Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa, NinhThuận, BìnhĐịnhvà Hậu Giang về việc thực hiện dự án “Hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”năm 2011.

 

 
Chênh lệch lãi suất cho vay giữa VND và USD lên tới 14%-15%/năm, cùng với kẽ hở về quy định cho vay ngoại tệ, đang khiến dư nợ USD tăng nhanh, tạo áp lực lên tỷ giá khi những hợp đồng vay đáo hạn, doanh nghiệp không có nguồn trả nợ.

Những biến động chưa khả quan của tình hình kinh tế thế giới, một lượng lớn người lao động Việt Nam tại Liby phải trở về nước đã khiến kiều hồi chuyển về giảm những tháng qua.