Sản phẩm » Băng keo Vệ sinh
Băng keo Vệ sinh
Màu sắc: trắng
Công dụng: lấy bụi, các sợi long bám dính trên quần áo …

                                    

Các sản phẩm khác :