Sản phẩm » Băng keo Vải
Băng keo Vải
Màu sắc: bạc, đỏ, vàng ,lá ,dương, trắng, đen …
Lưới: 43
Keo: Rubber
Độ dày: 280mic
Độ bền: 90
Độ giãn: 12-15%
Holding power: ≥5h
Công dụng: trang trí ,quấn ống nhựa…