Sản phẩm » Băng keo Hai mặt
Băng keo
Hai mặt mút
Màu sắc: vàng, trắng
Màng: PE, EVA Foam
Keo: Acrylic Solvent
Độ bền: N/A
Độ giãn: N/A
Công dụng: trang trí, hình dán …
 

                                

Các sản phẩm khác :