Sản phẩm » Băng keo Giấy nhăn
Băng keo Giấy nhăn
Màu sắc: trắng
Màng: Crepe paper
Keo: Laxtex Emulsion
Độ dày: 0.130±10%
Độ bền: 79
Độ giãn: N/A
Công dụng: làm mặt nạ để sơn …