Sản phẩm » Băng keo Điện
Băng keo Điện đen
Màu sắc: đen
Màng: PVC
Keo: Rubber
Độ dày: 130 - 150 - 180 mic
Độ bền: 60 N/m
Độ giãn: 200%
Công dụng: cách điện, nối lại dây điện bị đứt, bảo vệ bề mặt cửa nhôm - cửa nhựa …

                     

Các sản phẩm khác :