Sản phẩm » Băng keo Cảnh báo
Băng keo Cảnh báo
Vàng Đen
Màu sắc: đen vàng
Màng: PVC
Keo: Solvent
Độ dày: 135
Độ bền: 63
Độ giãn: 220
Công dụng: ngăn cách, cảnh báo …

                          

Các sản phẩm khác :