Sản phẩm » Băng keo Vệ sinh
Băng keo Vệ sinh
Màu sắc: trắng
Màng: giấy
Keo: Acrylic Solvent
Độ dày: 120±10%
Độ bền: N/A
Độ giãn: N/A
Công dụng: lấy bụi, các sợi long bám dính trên quần áo …

                                       

Các sản phẩm khác :