Sản phẩm » Băng keo Hai mặt
Băng keo
Hai Mặt Mỏng
Màu sắc: trắng
Màng: giấy Cotton
Keo: Solvent
Độ dày: 60 - 80mic
Độ bền: N/A
Độ giãn: 25%
Công dụng: dán bao thư, trang trí …
 

             

Các sản phẩm khác :