Sản phẩm » Băng keo Cảnh báo
Băng keo cảnh báo
Màu sắc: đỏ trắng, đen vàng, xanh lá trắng
Màng: PVC
Keo: Solvent
Độ dày: 130 - 190mic
Độ bền: 65 N/mm
Độ giãn: 200%
Công dụng: phân chia khu vực, ngăn cách, cảnh báo …

                          

Các sản phẩm khác :